Welkom

WIJ bestaan!

Wegwijs in Jeugdhulp, afgekort WIJ, heeft zich gebundeld om als één contractpartner te gaan aanbesteden in regio West Brabant Oost. Het is een samenwerkingsverband in de vorm van een coöperatie.
WIJ bestaat uit zes middelgrote praktijken; De Burcht, BeleefRijk, Dynamik, Expertise In Ervaren, Kind in zicht en praktijk van Steenhoven.
We zijn bevlogen, lokale jeugdhulpaanbieders, die jeugdhulp bieden aan ruim 1000 jeugdigen en gezinnen per jaar. WIJ hebben elkaar op inhoud gevonden, vullen elkaar aan en versterken elkaar in aanbod.

WIJ hebben niet stil gezeten de afgelopen maanden en zijn klaar om in gesprek te gaan met collega-praktijken en -instellingen die een samenwerking met ons willen aangaan in de vorm van onderaannemerschap. WIJ hebben ons goed voorbereid op veranderingen die gaan komen en gaan de uitdagingen van de veranderende jeugdhulp graag aan met andere partijen!

De kernwaarden van WIJ zijn:

  • Kwalitatieve jeugdhulp, die altijd is afgestemd op de vraag van de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s)
  • In samenwerking met jeugdige, gezin en omgeving
  • Sterk inhoudelijk karakter met een duidelijke visie
  • Samen aan de slag met ontwikkelopgaven door bundelen van kennis, vaardigheden én ervaring
  • Oog voor maatschappelijke kosten, door openheid en transparantie in administratieve processen en kosten
  • Samenwerken op basis van vertrouwen, vakkennis en ervaring

Passen deze kernwaarden bij jouw praktijk of instelling en wil je een mogelijke samenwerking verder verkennen, dan horen WIJ graag van jou.


Contactpersoon:
Christel van Steenhoven
06 – 25230933
contact@wegwijsinjeugdhulp.nl