Praktijk BeleefRijk is gevestigd in Breda en biedt vaktherapie en systemische behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen die vastlopen of dreigen vast te lopen in hun groei en ontwikkeling. Het doel van de behandeling is het weer op gang brengen van deze unieke groei.
De systemische visie; het samenwerken met de jeugdige en zijn/haar gezin in combinatie met het ervaringsgerichte (DOEN) kenmerkt praktijk BeleefRijk.

Je kan bij BeleefRijk terecht voor verschillende vormen van vaktherapie. Vaktherapie richt zich op ervaringsgerichte manier van behandeling zoals o.a. middels psychomotorische (gezins)therapie en speltherapie. Daarnaast bieden zij ambulante gezinsbehandeling, behandeling voor jonge kindouder en therapie met paarden.
Daarnaast werken ze nauw samen met ervaren hulpverleningsorganisaties die o.a. werken met systeemtherapeuten, psychologen, orthopedagogen en EMDR-therapeuten.  

 

Bastionstraat 13
4817LD Breda

E-mail