Praktijk Dynamik is een specialistische jeugd-GGz praktijk die gevestigd is in Breda. De praktijk richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
Het kan gaan om moeilijkheden in gedrag, omgang met emoties, hechting, identiteit, zorgen over de ontwikkeling of traumatische ervaringen.

Wanneer kinderen en hun ouders vastlopen in relatie met de mensen om hen heen, biedt Praktijk Dynamik een plek waar ze worden gezien, echt contact maken, ruimte ervaren, op hun eigen tempo kunnen nadenken, mogen ‘spelen en experimenteren’ en ordening vinden, zodat ze met vertrouwen, plezier en verbinding verder kunnen in het leven.

Er wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie, vanuit de gedachte dat de kracht van verandering te vinden is in de relaties tussen kind, gezin en omgeving. Hierbij gaan ze ervan uit dat herstel en versterking van de relatie tussen ‘ik’ en ‘de ander’ helpt om te groeien en te ontwikkelen.

 

St. Josephstraat 1
4811 CL Breda

E-mail