EiE – Expertise in Ervaren is gevestigd in Etten-Leur en Goes.
EiE wil zorgen van een kind of jeugdige zo goed mogelijk begrijpen vanuit het kind en de jeugdige zelf en vanuit de leefomgeving van het kind. Dit systemisch kijken loopt door alle behandelingen heen.
Naast de zorgen en ervaren problemen richten ze zich ook op de krachten en mogelijkheden van gezinnen en individuen en proberen ze samen met de gezinnen datgene wat goed gaat te vergroten.
In de behandeling wordt ook veel aandacht besteed aan het non-verbale. Juist dit sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen; door te ervaren en te doen kunnen ook andere inzichten ontstaan die vooraf niet zichtbaar waren.

In de behandeling van de jeugdige wordt gedurende het gehele proces gestreefd naar een nauwe samenwerking met het gezin, waarbij ouders en kind regie ervaren over hun proces.

De praktijk biedt: Psychomotorische Therapie (PMT), Systeemtherapie of Gezinstherapie, (Proces-)diagnostiek, Gesprekstherapie, Psychomotorische gezinstherapie (PMGT), Mindfulness, Training, Ambulante – en gezinsbegeleiding en EMDR.  

 

Olympiade 43
4873 DA Etten-Leur

E-mail