Praktijk Kind in Zicht is een kleinschalige praktijk die gevestigd is in Ulvenhout en biedt specialistische zorg aan kinderen / jongeren en hun ouders wanneer de ontwikkeling stagneert of er zorgen zijn omtrent gedrag, welbevinden of opvoeding.
Binnen de praktijk staat voorop dat kinderen en hun ouders zich gezien, gehoord en gesteund voelen.
D
e nadruk ligt op het doen van breed psychodiagnostisch onderzoek, waarbij de cognitieve – , sociaal-emotionele – , persoonlijkheids- en/of functieontwikkeling van kinderen in kaart wordt gebracht, en daarnaast gekeken wordt naar de context waarin het kind opgroeit.

Onderkenning van eventuele kind-eigen en/of systemische problematiek wordt hierin zorgvuldig meegenomen. Er wordt inzicht geboden in kwetsbaarheden en krachten van een kind en van het systeem rondom het kind.
Daarnaast wordt helderheid geboden
hoe de omgeving (ouders, school) daar het beste op in kan spelen. Op deze manier wordt gestreefd naar optimale groei en het benutten van de talenten van ieder kind.
Dit inzicht, in combinatie met een goede en nauwe
samenwerking met ouders en school, ziet de praktijk als essentiële voorwaarde om goede en passende hulp te bieden en recht te doen aan de kwaliteiten van ieder kind. Wanneer dit inzicht leidt tot uitzicht en groei, is er pas sprake van succes.

Daarnaast wordt
begeleiding en/of psycho-educatie geboden aan ouders en school. Wanneer er intensievere behandeling/therapie nodig is, wordt nauw samengewerkt met overige zorgaanbieders binnen de regio.  

 

Dorpstraat 76
4851 CN Ulvenhout

E-mail