Samenwerking en strategisch partnerschap in relatie tot de jeugdhulp WBO

Gemeente WBO hanteert 8 leidende principes om te komen tot een optimale samenwerking binnen de jeugdhulp van WBO. Daarvoor worden er sterke teams gevormd die als strategisch partner intensief samenwerken aan de ambities uit de regiovisie, namelijk:

  1. Hobbels horen bij het leven – opgroeien en leren gaat met vallen en opstaan; uitdagingen of tegenslagen horen bij het leven.
  2. Normaliseren vraagt iets van ons allemaal – Normaal is weer gewoon; daarbij is het belangrijk dat alle partijen verder denken dan hun eigen specialisme.
  3. Kijken naar jeugdigen in hun context – de jeugdhulp moet passend en professioneel zijn, maar indien mogelijk mag zorg ook zoveel als mogelijk vanuit de nabije context/het eigen netwerk geboden worden
  4. Samen bepalen we welke hulp nodig is – we zorgen met elkaar voor de juiste mis van inzet: het eigen netwerk, de sociale basis, hulp en steun van voorliggend veld en aanvullende jeugdhulp
  5. Kleine problemen houden we klein, grote problemen geven we passende aandacht – wanneer dit nodig is, worden zwaardere vormen van jeugdhulp ingezet, om op die manier de kans op escalatie van de problemen te voorkomen
  6. Thuis is de basis – kinderen moeten zoveel als mogelijk vanuit hun eigen veilige thuisbasis geholpen worden; wanneer dit niet mogelijk blijkt, heeft een pleeggezin of gezinshuis de voorkeur.
  7. Doorgaande ontwikkelingslijnen – er is een grote behoefte aan innovatie om het toenemende aantal hulpvragen en de intensiteit/zwaarte daarvan te stoppen. Daarbij is het belangrijk om de continu├»teit van de jeugdhulp daarbij niet uit het oog te verliezen.
  8. Jeugdhulpprofessionals hebben een mooi vak, we zijn trots op hen – samen wordt gewerkt aan de beste en juiste jeugdhulp voor kinderen en hun ouders, zo thuis of dichtbij mogelijk.

Met deze principes gaan ook WIJ, Praktijk de Burcht, Praktijk BeleefRijk, Praktijk Dynamik, Praktijk EiE, Praktijk Kind in Zicht en Praktijk van Steenhoven aan de slag. We hebben het doel om de kwaliteit van de jeugdhulp Breda, de jeugdhulp Oosterhout, de jeugdhulp Drimmelen, de jeugdhulp Geertruidenberg en de jeugdhulp Altena te verbeteren.