Praktijk van Steenhoven biedt ondersteuning en advies bij sociale, emotionele en leerproblemen aan kinderen (0-12 jaar), jongeren (13-18 jaar), jongvolwassenen, ouders en scholen. De praktijk is gevestigd in Rijen en Breda.

Bij Praktijk van Steenhoven kan je terecht voor behandeling, zowel individueel als in een groep, waarbij vaardigheden worden geleerd om zelf met problemen aan de slag te gaan. De volgende vormen van behandeling worden geboden: cognitieve gedragstherapie, speltherapie, ouder- kindbehandeling, schematherapie, ACT, systeemtherapie en EMDR.

Er wordt aangesloten bij de leeftijd en mogelijkheden van de cliënt. Naast behandeling kan ook onderzoek worden ingezet als er vragen zijn over wat er met een kind of jongere aan de hand is. Hierbij wordt breed gekeken naar alle mogelijke stoornissen en problemen.

Tot slot worden er ook oudergesprekken en gezinsbehandeling geboden, die bedoeld zijn voor ouders met opvoedvragen.   

 

Rijen (bezoek- en postadres)
Mimosalaan 3
5121 CN Rijen

Breda (bezoekadres)
Mgr. Nolensplein 9
4812 JC Breda

E-mail